GRATIS MATERIALER

Materialer hvormed du kan forberede dig - eller endda selv gøre dig røgfri :-)

Tag ikke fejl – selv om vi i den alternative e-boghandel har lagt en udgivelser op, der ikke koster dig en krone, er disse redskaber ret effektive for dig, der er helt parat til dit rygestop.

Du finder det der ikke koster noget på reolen VEJVISER TIL GRATIS TING og vi vil her anbefale dig at hente e-kursusbogen:  GRATIS FORBEREDELSES + BAGGRUNDSMODUL: Få styr på dit endelige rygeSTOP med hypnose som hjemmebehandling – (alternativeboghandel.dk).

Denne e- kursusbog er en stor hjælp for alle der skal i gang med et rygestop og er faktisk for dig der er 100 % parat til dit rygestop alt hvad du behøver for på egen hånd at gøre dig røgfri.

 

bøger